Dakeedoo Whot A Karma

(Karma)

a un anno...

A sei mesi...

Primi mesi ...